Sodai-kai

Sodai-kai
   'Representatives Association'. The postwar voluntary committees which organise festivals etc. relating to the local shrine. They usually consist of older men prominent in the community (e.g. representing neighbourhoods) and will generally include the shrine priest. Their leader is the sodai-cho.
   See Ujiko sodai.

A Popular Dictionary of Shinto. .

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Sukei-kai —    or sukeisha kai. Worshippers Associations . In present usage, committees formed since 1945 to support local shrines following the dissolution by SCAP of the official ujiko sodai (ujiko representatives) system which relied on local government… …   A Popular Dictionary of Shinto

  • Ujiko sodai —    Parishioner representatives; members of the local community who took special responsibility for the upkeep or management of a shrine and represented parishioners from whom they collected donations for the upkeep of the shrine and its festivals …   A Popular Dictionary of Shinto

  • Jinja —    The generic term for shrine. Literally kami place , a reminder that kami are generally closely identified with the vicinity of the shrine, not seen as remote deities to be worshipped via any shrine (though see Yohai jo). In shrine names, jinja …   A Popular Dictionary of Shinto

  • žydėti — 1 žydėti, žydi (žydžia, žysti, žỹdi), ėjo intr. KBII166, KI175,249, KGr330, FrnW 1. SD127, R79, MŽ104, D.Pošk, Sut, I, RtŽ, M, Jn, L, K.Būg, Rtr, ŠT35, Š, DŽ, NdŽ būti išsiskleidusiam (apie žiedą), būti su žiedais: Žolės suniko žydėti po pievas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūžti — ū̃žti, ia, ė KBII154, K, Š, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DūnŽ; SD136,179, SD366, H164, R, R83,407, MŽ, MŽ109, I, Sut, N, M, L, ŠT262 1. intr. skleisti pratisą žemą garsą; ošti, šniokšti, šlamėti (apie vėją, vandenis, mišką): Vėjas ūžia R300, MŽ402.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūbuoti — siūbuoti, uoja, ãvo Rtr, NdŽ; Sut, LL14 1. intr. į šalis linguoti, svyruoti: Lankos žaliuoja, rugeliai siūbuoja Žem. Kur vėjas eina, siūbuoja javai, gaudžia girios (ps.) Sv. Mat, vėjelio supami, siūbuoja jau visi medeliai Vd. Ąžuolai ūkia, ūkia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvirblis — žvìrblis sm. (1) KBII69, K, K.Būg, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, žvirblỹs (3) K.Būg, Š, NdŽ, LD217(Ar, Žsl, Dsm), Azr, Pžrl, Jd, (4) LzŽ 1. SD1196, SD404, H, R332, MŽ445, Sut, LL283, L, OG461, FrnW, KŽ zool. kikilių šeimos sodybų, miestų nedidelis paukštis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tiek — 1 tiek adv. K, FrnW; H, R, MŽ, Sut, N, LL259 1. nurodo, nusako tam tikrą apibrėžtą kiekį: Daugiaus nekaip tiek siūlyti KI282. Tiek nuojėgos turiu J. Tiek, šitiek buvo vandens J.Jabl. Mums ir su tiek smagu NdŽ. Tiek užteks NdŽ. Jei negausi už tiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”